Category

JAPANESE / JAPONCA

İngilizce Seslendirme – Erkek Ses 24 (2) // English US Male 24
  1. İngilizce Seslendirme – Erkek Ses 24 (2) // English US Male 24
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 30 // English US Male 30
  3. Commercial // English US Female 16
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 32 // English US Male 32