Category

KADIN / FEMALE (Kanton)

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 12 (3) // English US Male 12
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 12 (3) // English US Male 12
  2. Promo // English US Female 6
  3. Narrator 1 // English US Female 15
  4. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 18 (2) // English US Male 18