Category

UKRAINE / UKRAYNA

İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 11 // English US Male 11
  1. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 11 // English US Male 11
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 36 // English US Male 36
  3. Narration // English US Female 17
  4. İngilizce Seslendirme – US İngilizce Erkek Ses 20 (5) // English US Male 20