SPANISH / İSPANYOLCA

IVR // Adam Master - Adam Master
  1. IVR // Adam Master - Adam Master
  2. Corporate 1 // English US Female 12
  3. Narration 1 // English US Female 8
  4. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 10 (6) // English US Male 10