SPANISH / İSPANYOLCA

Corporation // English US Female 1
  1. Corporation // English US Female 1
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 37 // English US Male 37
  3. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 38 // English US Male 38
  4. Commercial 2 // English US Female 1