SPANISH / İSPANYOLCA

Narration // English US Female 6
  1. Narration // English US Female 6
  2. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 25-3 // English US Male 25
  3. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 11 (4) // English US Male 11
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 38 // English US Male 38
  5. Promo // English US Female 6
  6. Corporate // English US Female 4
  7. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 27 – 2 // English US Male 27