SPANISH / İSPANYOLCA

Corporate // English US Female 17
  1. Corporate // English US Female 17
  2. IVR // English US Female 17
  3. Commercial // English US Female 20
  4. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 26 // English US Male 26
  5. Promo // Adam Master - Adam Master
  6. Narration // English US Female 17
  7. Yabancı Dil Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 38 // English US Male 38