Tag

ses eğitimi

IVR // English US Female 2
  1. IVR // English US Female 2
  2. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 16 // English US Male 16
  3. Commercial // English US Male 7
  4. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 09 (5) // English US Male 09
  5. Documentary // English US Female 5
  6. Narration // English US Female 9
  7. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 12 (4) // English US Male 12