UKRAINE / UKRAYNA

Commercial // English US Female 17
  1. Commercial // English US Female 17
  2. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 17 (2) // English US Male 17
  3. Corporate // English US Male 7
  4. İngilizce Seslendirme – İngilizce Erkek Ses 12 (3) // English US Male 12